DZIĘKUJEMY!

Dziękujemy, że chcesz wesprzeć naszą działalność statutową. Każda wpłata niesie ogromną pomoc w realizacji celów fundacji.

 

JAK MOŻESZ POMÓC

Pomoc można przekazać na rachunek Fundacji:

pomocni.info
30-732 Kraków ul. Biskupińska 23
mBank rachunek: 15 1140 2004 0000 3502 7674 4631