SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

Wraz z postępem techniki rozwijają się coraz bardziej skomplikowane systemy, w które wyposażane są nasze samochody. Ogromną wagę przykłada się wśród nich do systemów mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Ze względu na przeznaczenie dzielimy te systemy na systemy bezpieczeństwa czynnego, czyli takie, które mają za zadanie zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia drogowego oraz systemy bezpieczeństwa biernego, których zadaniem jest zmniejszenie skutków zdarzenia drogowego.

Należy jednak zawsze pamiętać, że systemy te nie prowadzą samochodu za człowieka i to na nim spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne, pasażerów, a także innych uczestników ruchu. Poniżej przestawione zostały wybrane systemy bezpieczeństwa czynnego i biernego.

 

POBIERZ PREZENTACJĘ