KOMU POMAGAMY

Fundacja pomaga osobom fizycznym, które doznały uszczerbku na zdrowiu lub poniosły straty materialne uczestnicząc w wypadku samochodowym a także osoby będące na utrzymaniu uczestnika ww. zdarzenia, który w następstwie doznanych obrażeń zmarł.

Fundacja wyłącza z pomocy osoby które w postępowaniu występują w charakterze osoby podejrzanej, oskarżonej. Pomoc finansowa nie jest więc udzielana sprawcom wypadków, czyli osobom które prowadziły pojazd pod wpływem alkoholu lub środków odurzających (dotyczy to również pieszych), osobom które brawurą, niedostosowaniem jazdy do warunków pogodowych, nieostrożnością doprowadziły do swojego wypadku, osobom które spowodowały obrażenia ciała u osób trzecich.

 

JAK SIĘ DO NAS ZGŁOSIĆ

Zarząd Fundacji rozpatruje wnioski o pomoc wyłącznie od osób, które dostarczą wszystkie wymagane dokumenty. W szczególnych przypadkach Fundacja zastrzega sobie prawo do wystąpienia z prośbą o dodatkowe dokumenty ze względu na specyfikę wniosku bądź sposobu udzielania przez Fundację pomocy w danym przypadku.

Osoby potrzebujące pomocy proszone są o wypełnienie wniosku i przesłanie go na adres biuro@pomocni.info

POBIERZ WNIOSEK

 

Do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty niezbędne do jego rozpatrzenia. Dokumenty muszą uzasadniać przyznanie pomocy osobie poszkodowanej i są to między innymi: kopie dokumentów medycznych, kopie dokumentów otrzymanych od Policji, kopie dokumentów otrzymanych od ZUS-u, kopie dokumentów zebranych w toku od innych instytucji, kopie dokumentów, informacje na temat otrzymanego dofinansowania, kopie dokumentów podopiecznego i ew. prawnego opiekuna, fotografie osoby poszkodowanej wcześniejsze i obecne.

Jednocześnie informujemy, że Zarząd Fundacji rozpatruje każdą sprawę indywidualnie. Przyznanie pomocy może być uzależnione od sytuacji bytowej poszkodowanego i konsekwencji jakie wiążą się z brakiem wsparcia.

Decyzję pozytywną o udzieleniu ww. pomocy Zarząd może podjąć pod warunkiem posiadania środków na ten cel. Decyzja Zarządu Fundacji jest ostateczna i nieodwołalna.

 

CHCESZ POMÓC?

WESPRZYJ NAS