BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT JAZDY

Oświetlenie w pojazdach samochodowych ma istotny wpływ na bezpieczeństwo związane z ich użytkowaniem, a także na komfort jazdy. Musi ono spełniać trzy podstawowe warunki:

  • umożliwić jazdę w nocy z prędkością odpowiednią do zasięgu widzialności
  • zapewnić jak największe bezpieczeństwo zarówno dla pasażerów poruszających się pojazdem, jak i innych użytkowników drogi
  • ułatwić prowadzenie pojazdu poprzez zmniejszenie zmęczenia wzroku przy długotrwałym prowadzeniu pojazdu nocą.

 

PRAWIDŁOWE OŚWIETLENIE

Powyższe warunki realizowane są za pomocą świateł głównych pojazdu, w skład których wchodzą światła drogowe oraz światła mijania.
Światła te powinny zapewnić kierowcy:

  • możliwie duży zasięg światła reflektorów,
  • dobre i równomierne oświetlenie drogi, bez ostrych kontrastów i znacznych różnic w oświetleniu przedmiotów bliższych i dalszych, co pozwala uniknąć zmęczenia wzroku,
  • dostateczne rozproszenie światła na boki celem dobrego oświetlenia pobocza drogi,
  • dostateczne rozproszenie światła do góry dla zwiększenia bezpieczeństwa jazdy po nierównych drogach,
  • spełnienie wymagań odpowiednich przepisów mających na celu uniknięcie olśniewania kierowców pojazdów nadjeżdżających z przeciwka

Aby tak się stało, elementy oświetlenia powinny być prawidłowo zamontowane, a reflektory dobrze ustawione. Niespełnienie któregoś z tych warunków skutkować może pogorszeniem własności świetlnych reflektorów, co bardzo mocno wpływa na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Dziś niemal wszystkie pojazdy samochodowe wyposażone są w urządzenia homologowane, spełniające wymagania Europejskiej Komisji Gospodarczej (ang. ECE), co pozwala na utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa związanego z oświetleniem pojazdu.