O FUNDACJI

Fundacja Pomocni.info zajmuje się pomocą osobom poszkodowanym w wypadkach samochodowych, zapobieganiem powstawaniu urazów podczas wypadków i minimalizacją skutków wypadków dla zdrowia człowieka. Naszym zadaniem jest niesienie pomocy ofiarom wypadków drogowych, przywracanie im zdrowia, przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, czy popularyzowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pojazdów. Oprócz pomocy ofiarom wypadków, kładziemy szczególny nacisk na działalność prewencyjną i edukacyjną, mającą na celu poprawę bezpieczeństwa w samochodzie i na drodze.

Nasza pomoc jest w pełni bezinteresowna.

 

JAK DZIAŁAMY

Obszarem działalności Fundacji jest teren całego kraju. Zależy nam, by jak największa liczba osób poszkodowanych w wypadkach drogowych otrzymała wsparcie i pomoc jaką możemy zaoferować. Doceniając wagę profilaktyki i prewencji, prowadzimy działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży dotyczącą podnoszenia bezpieczeństwa w samochodzie i na drodze. Współpracujemy nie tylko z ośrodkami szkolnymi, ale również z innymi podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami i działaniami statutowymi Fundacji.